♦ Ne aflăm la un nou început de an școlar, dar, de data aceasta, în condiții deosebite generate de efectele pandemiei. Am vrea să vă asigurăm că am lucrat neîncetat și am depus toate eforturile pentru ca și copiii dumneavoastră să beneficieze de condiții de studiu cu respectarea tuturor normelor impuse de Ministerul Sănătății și de Ministerul Educației.

Vă asigurăm, în numele întregului corp profesoral al Școlii Gimnaziale Horea, Cluj-Napoca, că în centrul preocupărilor noastre este și va fi permanent copilul dumneavoastră, punând accent pe sănătatea lui și a tuturor celor implicați în actul educațional.

Ne dorim un an școlar cu sănătate și cu rezultate frumoase, ne dorim să reintrăm într-o normalitate la care acum ne gândim cu nostalgie și vă rugăm să ne fiți parteneri în tot ceea ce înseamnă siguranța și educația copiilor dumneavoastră, pentru că, doar împreună, vom reuși să parcurgem această perioadă dificilă.

În speranța unui început bun și a unui parcurs pe măsură, școala noastră își deschide porțile cu încredere în puterea comunicării și a respectului reciproc!

♦ Viziunea noastră este să creăm o comunitate a școlii în care fiecare copil participă, excelează și este mândru de realizările sale.

♦ Școala noastră asigură un mediu școlar primitor, sigur, fericit, unde fiecare persoană este respectată și ascultată. Ne străduim să devenim un spațiu central în comunitatea noastră locală. Suntem parteneri în educația copiilor noștri și devotați colaborării cu părinții și comunitatea locală.

1. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient

2. Dezvoltarea profesionalã şi personală a dascălilor, formarea lor în vederea aplicării metodelor active, în vederea învăţării centrate pe elev

3. Optimizarea procesului didactic prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învăţare şi comunicare, a tehnologiilor informaţiei şi comunicării

4. Promovarea ofertei educaționale și efortul de a menține interesul comunității pentru acordarea de sprijin școlii

5. Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.