♦ Viziunea noastră este să creăm o comunitate a școlii în care fiecare copil participă, excelează și este mândru de realizările sale.

♦ Școala noastră asigură un mediu școlar primitor, sigur, fericit, unde fiecare persoană este respectată și ascultată. Ne străduim să devenim un spațiu central în comunitatea noastră locală. Suntem parteneri în educația copiilor noștri și devotați colaborării cu părinții și comunitatea locală.

1. Realizarea unui sistem educaţional performant, echitabil şi eficient

2. Dezvoltarea profesionalã şi personală a dascălilor, formarea lor în vederea aplicării metodelor active, în vederea învăţării centrate pe elev

3. Optimizarea procesului didactic prin utilizarea mijloacelor moderne de predare – învăţare şi comunicare, a tehnologiilor informaţiei şi comunicării

4. Promovarea ofertei educaționale și efortul de a menține interesul comunității pentru acordarea de sprijin școlii

5. Realizarea unor parteneriate interinstituţionale, naţionale, europene.